مجتمع ویلایی پزشکان

  • طراحی و مدیریت اجرای کلی اعم از ابنیه و محوطه سازی مجتمع ویلایی پزشکان به آدرس تبریز، بعد از پلیس راه سهند، جاده تازه کند، مجتمع ویلایی پزشکان

102_7313 102_7330 102_7328 102_7312 102_7283_2 102_7337