پرونده های مجری

لیست پروژه هایی که مجری پروژه شرکت تایسیز سازه تبریز می باشد.

بروز شده در تاریخ ۹۷/۱۲/۰۱

 

# شماره پرونده نظام مهندسی تاریخ کسر سهمیه وضعیت پروژه متراژ آدرس
۱ ۹۲۳۴۶۲۲ ۱۳۹۳ اتمام پروژه ۸۵۱ کوی استانداری قطعه ۲۹۱
۲ ۹۳۳۶۶۷۴ ۱۳۹۳ اتمام پروژه ۲۷۰۳-۰-۰
۳ ۹۴۰۰۰۸۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ اتمام پروژه ۵۴۶ منجم، خ حجتی جنب کوچه حصار دوم-پلاک۱
۹۴۰۰۰۸۰ ۱۳۹۶/۱۱/۵ اتمام پروژه ۴۱
۴ ۹۴۰۰۲۶۹ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ اتمام پروژه ۸۶۵ خ شمس تبریزی اول کوچه ایرانچیلار پلاک ۶۰
۵ ۹۴۰۰۴۳۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ اتمام پروژه ۲۸۲۲ نصر۳ خ دانشگاه روبروی املاک ولیعصرنو
۶ ۹۴۰۰۶۷۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ اتمام پروژه ۱۰۱۴ شهرک پرواز – ک لاله ۸-پلاک ۵
۷ ۹۴۰۲۰۴۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ اتمام پروژه ۸۶۸ کوی استانداری مهستان شمالی مهستان چهارم شرقی ق ۱۵۶
۸ ۹۵۰۳۶۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ اتمام پروژه ۷۶۱ نصر۳ قطعه ۱۵
۹ ۹۵۰۲۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اتمام پروژه ۱۱۶۲ خ آخونی-روبروی خ شریفی-جنب حسینیه
۱۰ ۹۶۰۱۲۳۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ اتمام پروژه ۲۱۹۶ نصر۳- ق ۹۷۲
۱۱ ۹۶۰۲۲۹۰ ۱۳۹۶/۱۰/۹ اتمام پروژه ۸۵۸ نصر ۳ خ فرهنگ دوم ق ۴۸
۱۲ ۹۷۰۰۳۶۹ ۱۳۹۷/۳/۷ ۹۲۰ الهیه جنب آتشنشانی قطعه ۴۸۵
۱۳ ۹۶۰۳۸۶۴ ۱۳۹۷/۳/۳۰ ۸۲۸ نصر۳ قطعه ۶۳
۱۴ ۹۷۰۱۴۶۴ ۱۳۹۷/۵/۲۳ ۲۵۶۰ نصر۳ قطعه ۱۲۳۷
۱۵ ۹۷۰۲۸۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۲۵۵ منظریه، آبادانی مسکن، کوچه انتظار، ک۶۰
۱۶ ۹۷۰۳۹۲۰ سپهر صادرات – قطعه ۳۰۵