پروژه های مسکونی تکمیل شده در کلانشهر تبریز

  • طراحی و اجرای پروژه های مسکونی در کلانشهر تبریز

 

  • پروژه ۴ طبقه مسکونی در شهرک نصر تبریز – ق ۲۰۳

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ۵ طبقه مسکونی در کوی استانداری ولی عصر تبریز – ق۲۹۱