پروژه ۷ طبقه مسکونی – تجاری در کوی ولیعصر تبریز

  • پروژه ۷ طبقه مسکونی – تجاری

 

پروژه در مرحله سفت کاری می باشد ۹۷/۱۲/۰۱