مشخصات اعضای هیات مدیره

شرکت تایسیز سازه تبریز برگرفته از متخصصین معماری، مکانیک و عمران (سازه، هیدرولیک و ژئوتکنیک) می باشد که سه نفر از این افراد عضو اعضای هیئت مدیره شرکت می باشند.

 

سمت

نام و نام خانوادگی

رشته و مدرک تحصیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پیمان برگ ریز مهندسی عمران – مهندسی آب ـ کارشناسی ارشد
رئیس هیئت مدیره مجتبی پیرپناهی مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دکترای تخصصی
عضو هیئت مدیره ناصر پیرپناهی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – کارشناسی ارشد

 

رزومه اعضای هیئت مدیره (CV):

مجتبی پیرپناهی

بیمان برگ ریز فرشی

ناصر پیرپناهی